Termeni și condiții de utilizare a site-ului aver.vetTermenii şi condiţiile de utilizare a site-ului aver.vet se aplică pentru toţi utilizatorii. Utilizarea site-ului presupune acceptarea termenilor şi condiţiilor expuse în continuare.


1. Informaţii despre site

aver.vet este site-ul oficial al AVER (ASOCIATIA VETERINARĂ ECVINĂ DIN ROMÂNIA) şi este destinat asigurării unei mai mari transparenţe şi bunei inţelegeri a activităţii asociaţiei noastre.

Site-ul web aver.vet cuprinde informaţii despre AVER şi activitatea curentă a acesteia. Site-ul web aver.vet este proprietatea Asociației Veterinare Ecvine din România cu sediul în Strada Mănăștur nr. 3-5, Cluj Napoca, Cluj 400372, România.

e-mail: secretariat.aver@gmail.com

2. Proprietatea intelectuală

Conţinutul şi design-ul site-ului aver.vet sunt proprietatea AVER şi sunt protejate prin legislaţia română în vigoare cu privire la drepturile de autor şi drepturile conexe.

Conţinutul site-ului se adresează utilizării dumneavoastră personale, iar acţiunile descrise mai jos sunt permise numai cu acordul scris al AVER:

 • îndepărtarea însemnelor care identifica dreptul de autor al AVER asupra conţinutului;
 • modificarea, publicarea, transmiterea, retransmiterea în orice mod sau formă, precum şi participarea la transferul, vânzarea, distribuţia unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afişarea conţinutului;
 • reproducerea sau stocarea conţinutului, precum şi trimiterea acestui conţinut către orice alt website, server sau orice alt mijloc de stocare a informaţiei.

În condiţiile în care consideraţi că un anumit conţinut aflat pe site-ul aver.vet încalcă drepturile dumneavoastră de proprietate intelectuală, dreptul la viaţa privată, la publicitate sau alte drepturi personale sunteţi rugat să trimiteţi un email la secretariat.aver@gmail.com în care să semnalaţi aceste aspecte pentru a permite administratorilor site-ului să acţioneze în conformitate cu dispoziţiile legale.

3. Modificări ale continuţului site-ului şi ale termenilor şi condiţiilor de utilizare

AVER îşi rezervă dreptul de a suspenda, modifica, adăuga sau şterge, în orice moment, porţiuni ale conţinutului site-ului aver.vet, fără o avertizare prealabilă.

AVER poate modifica termenii şi condiţiile de utilizare a site-ului, fără a anunţa acest lucru anterior în conţinutul site-ului.

Vă rugăm să recitiţi termenii şi condiţiile de utilizare de fiecare dată când accesaţi sau utilizaţi acest site. Continuarea utilizării site-ului după efectuarea acestor modificări presupune acceptarea în totalitate a acestor modificări.

4. Inregistrare, parole şi responsabilităţi

Navigarea pe site-ul aver.vet nu este condiţionată de înregistrarea vizitatorului cu nume de utilizator şi parolă.

AVER nu este responsabila pentru daune directe sau indirecte şi în special pentru prejudiciul material, pierderea de date sau de program, prejudiciul financiar, rezultate din accesul sau utilizarea site-ului aver.vet.

AVER nu îşi asumă nici o răspundere pentru consecinţele care pot apărea datorită întârzierii, pierderii sau inexactităţii informaţiilor publicate sau existente pe site. Utilizatorii vor folosi informaţiile furnizate în cadrul site-ului pe propria răspundere, iar în cazul unei daune generate de utilizarea informaţiilor furnizate, utilizatorii acceptă ca AVER va fi absolvit de orice răspundere.

AVER îşi rezervă dreptul de a restricţiona accesul utilizatorilor la o parte sau la întregul conţinut aver.vet.

5. Politica de confidențialitate

AVER colectează datele cu caracter personal doar în scopul creării unei baze de date cu membrii asociaţiei şi cu medici veterinari/studenţi nemembri, dar participanţi la manifestările profesionale ale asociației, necesară pentru informarea acestora cu privire la evenimentele de educație medicală veterinară continuă organizate de asociație și transmiterea către aceștia de materiale informative proprii.

AVER nu vinde și nu înstrăinează datele cu caracter personal colectate.

AVER păstrează datele cu caracter personal colectate în condiții de securitate și confidențialitate.

Conform legii puteți solicita AVER ștergerea datelor dvs. personale din baza de date trimițând o cerere scrisă pe email la secretariat.aver@gmail.com.

6. Plata online cu cardul

Taxe care se pot achita online către AVER:

 • taxa de mebru AVER;
 • taxa participare la congres, workshop, conferințe si examinări aferente acestora;
 • taxa participare la evenimente sociale aferente activităților științifice (gala dinner, evenimente artistice).

Condiții de plată:

 • toate taxele se plătesc integral în avans;
 • acceptăm plata cu toate cărțile de credit recunoscute de către Libra Bank România;
 • toate taxele aferente transferului interbancar vor fi suportate de către plătitor;
 • veți primi o confirmare a plății de la adresa secretariat.aver@gmail.com în termen de 5 zile de la realizarea plății. Dacă nu ați primit confirmarea vă rugăm să ne contactați la aceeași adresă.

Condiții de anulare a plății și returnare a banilor:

 • orice anulare a unei plăți trebuie trimisă prin notificare la AVER la adresa de email secretariat.aver@gmail.com;
 • NU se poate anula plata taxei de mebru AVER plătită în anul în curs;
 • în cazul anulării plății taxei de participare la congres sau conferință cu cel puțin 8 săptămâni (56 zile) înainte de desfășurarea evenimentului, AVER își rezervă dreptul de a reține 20% din sumă;
 • în cazul anulării plății taxei de participare la congres sau conferință cu cel puțin 4 săptămâni (28 zile) înainte de desfășurarea evenimentului, AVER își rezervă dreptul de a reține 50% din sumă;
 • NU se mai returnează taxa de participare la congres sau conferință dacă anularea s-a produs cu mai puțin de 4 săptămâni (28 zile) înainte de desfășurarea evenimentului;
 • în cazul anulării plății taxei de participare la workshopuri cu cel puțin 4 saptamâni (28 zile) înainte de desfășurarea evenimentului AVER își rezervă dreptul de a reține 50% din sumă;
 • NU se mai returnează taxa de participare workshopuri dacă anularea s-a produs cu mai puțin de 4 saptamâni (28 zile) înainte de desfășurarea evenimentului;
 • NU se returnează taxa de participare evenimente sociale aferente activităților științifice.

Termenii și condițiile prezente sunt supuse schimbărilor conform hotărârilor consiliului de administrație și ale adunării generale AVER. Plata către AVER a taxelor menționate mai sus confirmă faptul că plătitorul a înțeles și acceptat termenii și condițiile.